دانش حقوق و مالیه- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/21 | 

آدرس پستی: تهران - میدان ونک - برزیل شرقی - دیوان محاسبات کشور - ساختمان شماره 2- مرکز آموزش و برنامه ریزی - دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها

تلفن نشریه : 021-81402219

ایمیل نشریه : malieh@dmk.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانش حقوق و مالیه:
http://malieh.dmk.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب